Cửa hàng

Màng PE

Màng PE

Giá : Liên Hệ

Mua hàng

Túi nilon

Túi PE

Giá : Liên Hệ

Mua hàng

Túi nilon

Túi hột xoài

Giá : Liên Hệ

Mua hàng

Túi nilon

Cuộn nilon

Giá : Liên Hệ

Mua hàng

Túi nilon

Túi niêm phong

Giá : Liên Hệ

Mua hàng